De Coninck lanceert campagne tegen burn-out

Minister De Coninck wil gelukkige mensen op het werk en gelijk heeft ze.  Je wil niet weten hoeveel afwezigheden er zijn door burn-out en andere psychosociale risico’s.  Wellness for Business levert graag zijn bijdrage in het ont-stressen van mensen.

 

“Zo duidelijk zijn de signalen nooit.” Dat is de baseline van de campagne die minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) vandaag heeft gelanceerd met als doel psychosociale risico’s, en meer in het bijzonder burn-out, te voorkomen. De campagne richt zich vooral op de ondernemingen en moet er voor zorgen dat werkgevers, HR-verantwoordelijken en vakbondsvertegenwoordigers sneller symptomen van burn-out kunnen herkennen.

 

Onderzoek van Securex toonde vorige week nog aan dat het langdurig ziekteverzuim in ons land nog nooit zo hoog was. “Sommigen maken er zich van af door te stellen dat er nogal wordt gefoefeld met ziekenbriefjes en valse zieken”, stelde minister De Coninck. “Maar we zien toch wel degelijk een effectieve stijging van het aantal mensen die het moeilijk hebben op het werk.” De minister haalde nog een recente studie aan waaruit moet blijken dat meer dan een persoon op vier symptomen vertoont die kunnen wijzen op een gevaar van burn-out. “Dat is dus een enorm probleem”, dixit de minister.In het najaar van 2012 werd een eerste campagne gelanceerd voor het grote publiek. Die krijgt nu opvolging en mikt uitdrukkelijk op de ondernemingen zelf. Bedoeling is ervoor te zorgen dat verantwoordelijken binnen een bedrijf oog krijgen voor de signalen en een preventie-aanpak op poten te zetten. “Zo kan er bij een leidinggevende wiens werknemer op korte tijd enkele dagen ziek was, een lichtje gaan branden dat er misschien iets structureels aan de hand is”, aldus De Coninck.
Signalen van ziekte
De keuze van het campagnebeeld en de bijbehorende baseline focussen op de signalen van de ziekte. Het gaat om een man achter een bureau met boven hem een groot ‘Las Vegas-bord’, vergezeld van de tekst “Zo duidelijk zijn de signalen nooit. Leer ze herkennen en doe er samen iets aan.” De campagne loopt via radiospots, banners op websites en wordt vergezeld van een website (voeljegoedophetwerk). Ook wordt een handleiding voorzien met concrete aanbevelingen.
De Kamer buigt zich binnenkort overigens over het wetsontwerp waarmee De Coninck de wet over het welzijn op het werk wil versterken. Die wet focuste vroeger vooral op pesterijen en geweld op het werk, terwijl psychosociale risico’s slechts oppervlakkig aan bod kwamen. Nu wordt de scope van de wet uitgebreid tot psychosociaal welzijn, met ook aandacht voor stress en werkdruk.
Niet echt enthousiast
De werkgeversorganisaties waren niet bepaald enthousiast over de wetswijzigingen, maar De Coninck ontkende vandaag dat ze de werkgevers wil pesten of in de hoek zetten. De discussie over het thema is begonnen na enkele concrete mediagenieke gevallen. “De commissie in het parlement heeft daarop heel uitdrukkelijk gevraagd om meer aandacht in de wetgeving. Ik wil niet alleen reactief, maar vooral preventief werken”, aldus de minister.
Hoe een bedrijf georganiseerd is, kan volgens haar – vaak onbewust – pesten in de hand werken, terwijl kleine ingrepen die niet veel hoeven te kosten, dikwijls voor een beter klimaat op de werkvloer kunnen zorgen. De Coninck merkt ook op dat niets aan de signalen doen, op lange termijn een onderneming net meer kan kosten. Het is immers niet goed als personeel uitvalt of dat het bedrijf een slechte naam meedraagt, luidt het.