Wellness  for  Business is practitioner voor “Happiness Works”


De survey is gebaseerd op het dynamisch model van welzijn dat ontwikkeld is door de New Economic Foundation (Nick Marks) in opdracht van de Office of Science’s.
Het is een meting naar tevredenheid op het werk.
Er worden 40 vragen gesteld onderverdeeld in 4 aspecten:

  • persoonlijke capaciteiten (zelfvertrouwen en veerkracht, vitaliteit, persoonlijke tevredenheid, balans tussen werk en vrije tijd)
  • organisatorisch systeem (werkcondities, werkomgeving, managementsysteem, sociale waarde)
  • functioneren op het werk (gevoel van controle, gevoel van vooruitgang, zelfexpressie, relaties)
  • beleving van het werk (engagement, waardevol werk, positieve emoties, negatieve emoties)

Het duurt slechts een 10-tal minuten om de survey in te vullen.
Voordelen van deze vragenlijst zijn : onmiddellijk feedback, gedetailleerde rapportering, anonimiteit, vergelijking tussen teams is mogelijk, Elke deelnemer krijgt persoonlijk zijn/haar resultaat. De resultaten zelf blijven anoniem, enkel het groepsresultaat wordt meegegeven ter analyse.
De uitslagen en eventuele mogelijke acties worden samen besproken.

Klik hieronder op de Smiley voor de gratis Survey.


Contacteer ons