Thank God it’s Monday


Hoe leren we SAMEN te werken aan de werkplek waar je op zondagavond naar uitkijkt om maandag opnieuw aan de slag te gaan ?

Het is in het belang van ieder individu en de organisatie om gemotiveerde en enthousiaste medewerkers te hebben en te kunnen houden.  Samen gaan we aan de slag om te kijken wat er in ieders eigen mogelijkheid ligt om hier een steentje aan bij te dragen.

Volgende onderwerpen komen aan bod :

  • wat is een optimale werkplek
  • welke factoren zorgen ervoor dat de sfeer beter kan
  • welke bijdrage kan ik zelf leveren om dit te verbeteren
  • welke stappen zetten indien het gaat om pestgedrag
  • uitleg over mogelijk verdere begeleiding
  • kernkwadranten

Contacteer ons